Nagrałem wiersz Prymicja ks. Twardowskiego

Zapraszam do posłuchania.